QUÈ FEM?

ESTUDI PREVI DEL FRONT DE LA CANTERA I MARCATGE DE LA PERFORACIÓ
ESTUDI PERSONALITZAT DEL FRONT 25%
PERFORACIÓ DE LA VOLADURA PER A OBTENIR UN RESULTAT PERFECTE
PERFORACIÓ AMB LA MÀXIMA PRECISIÓ DEL TERRENY 50%
CÀLCUL EXPLOSIU I DISSENY EXHAUSTIU SEQÜÈNCIA DETONACIÓ
CÀLCUL I DISSENY DE SEQÜÈNCIA PERSONALITZADA PER A CADA VOLADURA 75%
CÀRREGA, ENCESA I DETONACIÓ DE LA VOLADURA
CÀRREGA FETA PER ENGINYERS QUALIFICATS AMB ÀMPLIA EXPERIÈNCIA I MÀXIMA PRECISIÓ 100%